ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ (punjabidakia.com)
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।