ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ (punjabidakia.com)
ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ